Budownictwo


Naszym drugim obszarem działania jest budownictwo, inżynieria i obsługa inwestycji. W tym zakresie oferujemy m.in.:

pełnienie funkcji kierownika budowy i robót oraz inspektora nadzoru
sporządzanie i aktualizację kosztorysów przez rzeczoznawcę
przygotowywanie ofert i przetargów
– prowadzenie i rozliczanie inwestycji
sporządzanie audytów efektywności energetycznej
opracowywanie specyfikacji technicznych
– coroczne i 5-letnie przeglądy-kontrole okresowe obiektów budowlanych
zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
– opinie techniczne

– pomoc w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych

Posiadamy polisę OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – usługi dot. budownictwa są ubezpieczone na kwotę do 300.000,00 EUR za każde zdarzenie.