Budownictwo


Naszym drugim obszarem działania jest budownictwo, inżynieria i obsługa inwestycji. W tym zakresie oferujemy m.in.:

pełnienie funkcji kierownika budowy i robót oraz inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu (wszystkie specjalności)
sporządzanie i aktualizację kosztorysów
przygotowywanie ofert i przetargów
– ekonomiczną obsługę inwestycji (zarządzanie, sprawozdawczość)
sporządzanie audytów efektywności energetycznej
opracowywanie specyfikacji technicznych (ST) i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU)
– coroczne i 5-letnie przeglądy-kontrole okresowe obiektów budowlanych
zakładanie i prowadzenie książki obiektu budowlanego
– opinie techniczne
, ekspertyzy
– pomoc w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych

Posiadamy polisę OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – usługi dot. budownictwa są ubezpieczone na kwotę do 300.000,00 EUR za każde zdarzenie.
Z referencjami możesz zapoznać się na naszym profilu na Facebooku w zakładce “Zdjęcia” i albumie “Najnowsze referencje“.