Budownictwo


Naszym drugim obszarem działania jest budownictwo, inżynieria i obsługa inwestycji. W tym zakresie oferujemy m.in.:

pełnienie funkcji kierownika budowy i robót oraz inspektora nadzoru/inżyniera kontraktu (wszystkie specjalności)
sporządzanie i weryfikację kosztorysów
przygotowywanie i prowadzenie przetargów
– ekonomiczną obsługę inwestycji (zarządzanie, sprawozdawczość, rozliczanie projektów)
sporządzanie audytów efektywności energetycznej
opracowywanie specyfikacji technicznych (ST) i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU)
– coroczne i 5-letnie przeglądy-kontrole okresowe budynków i budowli, również placów zabaw i obiektów hydrotechnicznych
prowadzenie i weryfikację/zakładanie książki obiektu budowlanego
– odbiory/sprawdzenia mieszkań/domów kupowanych od deweloperów

– opinie/ekspertyzy  techniczne/budowlane oraz środowiskowe/przyrodnicze
szacowanie kosztów cyklu życia obiektu budowlanego (LCC)
– sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
– pomoc w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych

Posiadamy polisę OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – usługi dot. budownictwa są ubezpieczone na kwotę do 300.000,00 EUR za każde zdarzenie.
Z referencjami możesz zapoznać się na naszym profilu na Facebooku w zakładce “Zdjęcia” i albumie “Najnowsze referencje“.